bygga billigare
bygga billigare
bygga billigare
bygga billigare

Att bygga billigare

Du kan på många sätt se till att bygga billigare utan att för den sakens skull göra det minsta avkall på kvalitet. Du kan få ditt bygge billigare genom att till exempel bygga själv, köpa billigare material, planera bättre och genom att bygga mer miljömedvetet.

BYGGA BILLIGARE - MILJÖMEDVETET

Vad är billigt - och vad är dyrt? Kanske beror det på när kostnaden uppkommer och vem som ska betala? Genom att använda material som är billigare i inköpskostnad, kan kostnaden bli högre i avseenden som miljöförstörande tillverkning eller kanske ur ett återvinningsperspektiv. Det är ett mer filosofiskt resonemang kring billigt eller dyrt, men inte desto mindre intressant när man pratar om dyrare och billigare.  

BYGGA BILLIGARE - BRA PLANERING

Ett bygge blir billigare om man planerar bra. En tidsplanering som visar vem som ska göra vad när, effektiviserar byggprocessen och minskar kostnaderna.

En realistiskt ekonomisk budget över vad olika delar i byggnationen beräknas kosta, gör att det är lättre att hålla kostnaderna nere under byggets gång.

En bra byggritning förenklar beräkningen för åtgång av material, så man inte köper för mycket material - eller för lite, så bygget riskerar att bli stående.

BYGGA HUS BILLIGARE

Att bygga ett hus på en slät tomt som inte behöver bearbetas, ger en billigare byggkostnad, än om marken behöver schaktas etcetera. Det kan vara bra att veta att ett fyrkantigt hus är billigare att bygga än ett hus med många vinklar. Genom att bygga ett tvåplanshus så blir det billigare att lägga grunden och det blir inte lika mycket fasadyta i kvadratmeter.

Bygga billigare kan man också göra genom att tänka på att ha mindre rum i huset. Mindre rum kostar dels mindre i material och byggkostnad, och kostar också mindre att värma upp. En besparing kan också vara att tänka på att bygga kök, tvättstuga och badrum nära varandra för att slippa långa och kostsamma rördragningar. Det kan rent generellt bli billigare att bygga på en mindre yta, och sedan bygga till när ekonomin tillåter. 

YTSKIKT

Även ytskikten inomhus är viktiga att tänka på. När det gäller golvläggningen så är plastmattor, linoleumgolv eller korkmattor är billigare än klinkers eller trägolv. Plastmattor och målade väggar är billigare än kakel och klinker i badrum. Är det viktigt att inköpspriserna ska hållas nere är det inköpspriserna som avgör. Vill man ha mer hållbara och slitstarka material kan det finnas fler parametrar att undersöka.

BYGGA BILLIGARE SJÄLV

Om du bygger själv så kan du spara in stora kostnader. Dock så måste du avgöra både hur mycket tid du orkar lägga ner på bygget, och vad du faktiskt har kompetens att utföra själv. Vissa arbetsmoment kanske man vill och tycker sig kunna utföra själv, men det inte är tillåtet att utföra som lekman. Du måste till exempel anlita hantverkare till saker som el- och VVS-installationer. Om du vill bygga själv i våtrum behöver du kolla upp din försäkring först. Det kan vara så att hemförsäkringen inte gäller, om olyckan är framme, om arbetet inte är utfört av en auktoriserad hantverkare.

ANLITA HANTVERKSHJÄLP

Ta kontakt med flera olika hantverkare för att jämföra priser. Det är också en bra idé att samtidigt fråga efter referenser för att titta på slutförda byggnadsprojekt. Ta in tydliga offerter och ta tillsammans med hantverkaren fram efter en tidsplan med en deadline när bygget ska vara klart. Om det är ett större byggprojekt kan det krävas bygglov, då behöver man kontakta kommunen.

Tänk på att kontrollera att hantverkaren innehar f-skattebevis, om inte så gäller inte försäkringsskyddet och du som beställare är ansvarig för både sociala kostnader och för eventuella skatter. Att anlita billig arbetskraft är inte alltid samma som en låg slutkostnad, utan det som räknas är själva arbetet utfört i timmen, gå istället efter referenser och personer.


LYCKA TILL!